Forside

SSF-logo5

Vi har lavet et nyt duelighedstegn: Spejderhistoriker, som vi bruger som logo.

Silkeborg Spejderhistoriske Forening

Arkivet på Tietgensvej efter indvielsen i 2000.

Arkivet på Tietgensvej efter indvielsen i 2000.

Silkeborg Spejdermuseum blev stiftet den 2. oktober 2000 med stor velvilje fra fra Silkeborg Kommune, som i tidens løb har stillet lokaler til vores rådighed. Først på Tietgensvej, senere i den gamle brandstation overfor Biblioteket. Fortrinlige steder, hvor vi udfoldede mange bestræbelser på at vise omverdenen, hvad spejderbevægelsen har betydet for byen igennem mere end 100 år.

Men for 4 år siden var det slut. Kommunen skulle bruge nogle få P-pladser, derfor blev brandstationen revet ned, og vi blev henvist til nogle kælderlokaler under Nordre Skole, Nylandsvej. I december 2014 fik vi så beskeden: Silkeborg Kommune er ikke forpligtet til at yde støtte – hverken økonomisk eller lokalemæssigt – til idé-betonede museer. Så I skal være ude af disse kælderlokaler inden udgangen af 2016.

For et museum som vores er det helt unikt, at vi indsamler og refererer historien fra alle spejderkorps – KFUM-spejderne (de grønne drenge), KFUK-spejderne (De grønne Pigespejdere), DDP (de blå pigespejdere), DDS (de gule drengespejdere), De Katolske Spejdere og Batistspejderne, som det eneste spejdermuseum i landet.

Som et kuriosum blev det i forbindelse med 1. Silkeborg Trop´s (DDS) 100 års jubilæum konstateret, at troppen er Danmarks ældste og verdens næstældste stadig fungerende spejdertrop.

Museet har til dato modtaget ca. 3.500 effekter med relation til spejderiet i Silkeborg Kommune, indleveret af nuværende og tidligere spejdere fra byens troppe.

 

Flok- og tropsbillede af 1. Silkeborg 1934 skænket af Ejner Wienberg Christiansen

Flok- og tropsbillede af 1. Silkeborg 1934 skænket af Ejner Wienberg Christiansen

At Silkeborg Kommune nu smider os på porten, har fået museets bestyrelse til at tænke nye tanker:

Museet omdannes til en forening, som er kommet til at hedde: Silkeborg Spejderhistoriske Forening.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for spejder- og Sct. Georgs Gildebevægelsens historie og deres kulturhistoriske værdier i Silkeborg kommune

Stiftende generalforsamling blev afholdt mandag den 14. september 2015, kl. 17.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads.

Du kan melde dig ind i foreningen ved at kontakte formanden, se kontaktoplysninger nederst på siden, og indbetale kr. 100,00 på konto 7170 2592685.

Vi – bestyrelsen og frivillige ”kustoder” – modtager og registrerer fortsat spejdereffekter fra enkeltpersoner og spejdergrupper..

Men der vil ikke længere være permanente udstillinger af disse effekter.

Disse vil bliver taget frem til tema-udstillinger på f. eks. skoler, i midlertidigt tomme forretningslokaler, ved spejderarrangementer o.l.

Vi gør samtidig vore samlinger lettere tilgængelig for interesserede ved at indrette vores registreringsdatabase i samarbejde med Silkeborg Lokalarkiv med direkte adgang via internettet.

På sigt vil alt vort materiale blive digitaliseret, så enhver gammel spejder kan sidde hjemme ved egen computer og studere vore samlinger.

Til vort fremtidige arbejde har vi været i byen for at leje lokaler.

Fra 1. september 2015 sker det fra adressen: Lillehøjvej 30, 8600 Silkeborg.
Kontaktperson:
John Hahn, formand. Tlf. 40 36 31 84.
E-mail: formand@silkeborgspejdermuseum.dk 

Vi har d. 14. september 2015 holdt generalforsamling i Silkeborg Spejderhistoriske Forening. Du kan læse vedtægterne for foreningen på siden Om Silkeborg Spejdermuseum. Vi har fastsat kontingentet til kr. 100,- om året i forventning om, at vi kan finde så mange kommende medlemmer, at vi fortsat kan drive museet.