DDS 10013 Hytten i Indelukket

2. Silkeborg Trop, Det Danske Spejderkorps.

DDS-1368-U-side-87Hytten i Indelukket.
Efter krigen (1940 – 1945) stillede Silkeborg Kommune 3 grunde i Indelukket til rådighed for Det Danske Pigespejderkorps (Silkeborg troppene), Arbejdersamaritterne og 2. Silkeborg Trop DDS.
Grundene var beliggende på stien fra Indelukket til Sanatorievej.
Pigespejderne fik grunden ovenfor skrænten ned til Indelukkets hovedindgang, Arbejdersamaritterne fik grund nr. 2 og 2. Silkeborg Trop fik grund nr. 3.
Det daværende tropsråd (forældreråd) havde fået en nedlagt militærbarak stillet til rådighed til spejderformål. Problemet var blot, at barakken stod på Vandel Flyverstation.
Et af forældrerådets medlemmer: tømrermester Thorvald Madsen, Nygade stillede lastbil til rådighed.
Et hold frivillige drog til Vandel, hvor de pillede barakken fra hinanden.
Den blev fragtet til Silkeborg og genopført på grunden i Indelukket.
Her tjente den som trops- og patruljelokale i tiden frem til troppens fusionering med 1. Silkeborg Trop, DDS i ca. 1963.
Sidst i 1970’erne blev lejemålene ophævet og de 3 hytter nedrevet.
De således frigjorte arealer indgik senere i det areal, hvorpå man byggede Silkeborg Kunstmuseum – Museum Jorn.
21-10-2015
John-B. Hahn