DDS 10013 Hytten i Indelukket

2. Silkeborg Trop, Det Danske Spejderkorps.

DDS-1368-U-side-87Hytten i Indelukket.
Efter krigen (1940 – 1945) stillede Silkeborg Kommune 3 grunde i Indelukket til rådighed for Det Danske Pigespejderkorps (Silkeborg troppene), Arbejdersamaritterne og 2. Silkeborg Trop DDS.
Grundene var beliggende på stien fra Indelukket til Sanatorievej.
Pigespejderne fik grunden ovenfor skrænten ned til Indelukkets hovedindgang, Arbejdersamaritterne fik grund nr. 2 og 2. Silkeborg Trop fik grund nr. 3.
Det daværende tropsråd (forældreråd) havde fået en nedlagt militærbarak stillet til rådighed til spejderformål. Problemet var blot, at barakken stod på Vandel Flyvestation.

Tyskerne havde i 1943 besluttet at bygge 3 nye militære lufthavne, ud over Aalborg og Karup, som var i gang, skulle der bygges en ved Haderslev, en ved Tirstrup og en ved Vandel, som blev kaldt Fliegerhorst Vejle, fordi mange af de engelske bomberuter mod Berlin gik over dansk territorium. Det betød, at 800 Vandel-borgere blev tvunget til at forlade deres hjem. Derefter flyttede 1240 tyske soldater ind, og det var en af deres barakker 2. Silkeborg Trop kunne få, hvis de selv hentede den. Chefen for Fliegerhorst Vejle, oberst Erich Kauss nægtede i øvrigt at overgive sig til civilisterne fra modstandsbevægelsen den 5. maj 1945, det skulle være en embedsmand! Så de sendte den lokale skovrider, det var ham med den pæneste uniform, men han fik kun overdraget den civile del af flyvepladsen, resten måtte vente på englænderne!

Et af forældrerådets medlemmer: tømrermester Thorvald Madsen, Nygade stillede en lastbil til rådighed. Et hold frivillige drog til Vandel, hvor de pillede barakken fra hinanden.
Den blev fragtet til Silkeborg og genopført på grunden i Indelukket.
Her tjente den som trops- og patruljelokale i tiden frem til troppens fusionering med 1. Silkeborg Trop, DDS i ca. 1963.

Sidst i 1970’erne blev lejemålene ophævet og de 3 hytter nedrevet.
De frigjorte arealer indgik senere i det areal, hvorpå man byggede Silkeborg Kunstmuseum – Museum Jorn – og blev på den måde ved med at være en del af spejderbevægelsen, for Asger Jørgensen, som han hed i 1930’erne, var spejder i KFUM-spejdernes Birkebeiner Trop fra 1929-34.
21-10-2015
John-B. Hahn