Bestyrelse

Postadresse:

Silkeborg Spejderhistoriske Forening
Thrigesvej 7
Postbox 148
8600 Silkeborg
E-mail: Formand
 

Beliggenhed: Lillehøjvej 30, 8600 Silkeborg
Bestyrelse valgt på stiftende generalforsamling den 14. september 2015.

Anders Hessel, Gødvad Bygade 13, 8600 Silkeborg

Anna Bramming Madsen, Slesvigvej 22, 8600 Silkeborg, kasserer

Ellen Schou, Svejbæk Søvej 20, 8600 Silkeborg

Christian Løgager Nielsen, Svanevej 4, st. th., 8600 Silkeborg

John-B. Hahn, Høgdalvej 2, 8600 Silkeborg, formand

Bestyrelsessuppleanter

Jens Clausen, Skellerupvej 22, 8600 Silkeborg

Knud Jacobsen, Jernbanevej 41, 1., 9., 8600 Silkeborg

Revisorer

Kaj Jørgensen, Fyrresvinget 8 b, 8600 Silkeborg

Kuno Nørskov, Tingbakken 82, 8882 Gjern