Bestyrelse

Postadresse:

Silkeborg Spejderhistoriske Forening
Thrigesvej 7
Postbox 148
8600 Silkeborg
E-mail: Formand
 

Beliggenhed: Nybovej 8, 8600 Silkeborg
Bestyrelse valgt på generalforsamling den 30. marts 2022.

Anders Hessel, Frejasvej 98, 8600 Silkeborg

Kirsten Guttorm Andersen, Julsøvej 177, 8600 Silkeborg, kasserer

Ellen Schou, Svejbæk Søvej 20, 8600 Silkeborg

Christian Løgager Nielsen, Svanevej 4, st. th., 8600 Silkeborg

John-B. Hahn, Høgdalvej 2, 8600 Silkeborg, formand

Bestyrelsessuppleant

Knud Jacobsen, Jernbanevej 41, 1., 9., 8600 Silkeborg

Revisorer

Kaj Jørgensen, Fyrresvinget 8 b, 8600 Silkeborg

Kuno Nørskov, Tingbakken 82, 8882 Gjern