Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

Begivenheder er Sejs Gruppens sommerlejr ved Nors Sø i 1990 med genvisit af spejderne fra North Cloustershire, England.

Originalen hænger i Borgdalhytten (Sejs Gruppens nuværende tropslokale).