Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

KFUK 02103 Om KFUK Spejderne

Lidt historie om KFUK Spejderne:
Den officielle start skete i 1942, men starten gik i realiteten i efteråret 1937.

I 1942 havde KFUK Spejderne allerede været i gang i 38 år på landsplan. Men ikke i Silkeborg. Formentlig fordi KFUK’s civile arbejde dengang havde en stærk samlende faktor, hvor børnene af det såkaldt svage køn samledes – mest for aktivitetsmæssigt at beskæftige sig med det kristne budskab og traditionelle pige-sysler, men ind imellem også med vandreture på programmet. Man så ganske enkelt ingen grund til at etablere et pigespejderarbejde indenfor bevægelsen. og så var der jo det, at DDP havde tilknytning til den Indre Misionske Th. Langs Skole

Men der var en KFUM spejderleder, der havde et andet synspunkt, og en datter, der gerne ville være spejder. Denne KFUM leder, divisionschef og sæbehandler P. Knudsen (Asger Jorns patruljefører 1930-31), kunne ikke tage sig af, at KFUK “vendte tommelfingeren nedefter” overfor spejderbevægelsen, når hans datter gerne ville – og med hende en række kammerater. Han dannede simpelthen i 1935 en patrulje for piger under KFUM Spejderne med navnet Lærkerne.

I 1937 var KFUM’s pigespejdere vokset til 4 patruljer, der bliver udskilt som en pigespejdertrop – Lærketroppen. Det blev startskuddet, og 5 år senere erkendte KFUK’s civile afdeling så, at det nok var på sin plads at starte en KFUK spejder division, 18. Jyske Division.

Kirsten Lange (Jensen) blev hentet fra det civile KFUK til at være med i opstarten. Fra juni 1942 – hvor initiativet til den officielle start blev kendt og frem til september, hvor den officielle stiftelse fandt sted – voksede medlemstallet fra 40 (med Lærkerne som væsentlig baggrund) til 80 spejdere, som dannede 2 troppe og hurtigt derefter blev der dannet en seniortrop.

Kontakt os:

Flere nyheder

Spejdere i krig

Med støtte fra Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg er det lykkedes at få trykt en lille bog om Spejderne i Silkeborg før og

Bestyrelsesberetning

2021 er blevet til 2022. Et år er gået. Og hvilket år. Det er positivt, at vi er sluppet af med Coronaen og alle dens

Ny hjemmeside

Siden vores hjemmeside gik i luften for mere end 5 år siden har trafikken på siden været støt stigende til mere end 100.000 besøg i

Arkivmedarbejder søges: 

Vores mission:  Silkeborg huser verdens ældste fungerende spejdertrop!  Det er også i Silkeborg kunstmalerne Asger Jorn og hans brødre Vagn Ove Jorn og Jørgen Nash