Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

Vil du vide sandheden om Baden-Powell?

ROBERT BADEN-POWELL Påstande og sandheden
Det er et accepteret princip i studiet af historie, at man ikke kan dømme fortidens folk ud fra nutidens standarder. Der er meget i fortiden, som vi ikke ville se som acceptabelt for os i dag, og på samme måde meget, som vi gør i dag, som ikke ville være acceptabelt for vores forgængere og forfædre. Imperialismens historiske mangler er veldokumenterede og kan ikke nægtes. Vi har et kollektivt ansvar for dem, at lære af dem og komme videre. Robert Baden-Powell (1857-1941) bærer ikke mere ansvar end nogen anden person i sin tid. Lejlighedsvis har der været misinformerede angreb på hans karakter og omdømme, som er fordrejninger af sandheden og falsknerier.

Formålet med dette dokument er at give fakta og placere “beviserne” i deres korrekte sammenhæng.

PÅSTAND: Baden-Powell var homofob, fordi han ikke tillod homoseksuelle at deltage i spejderbevægelsen.


SANDHEDEN:
Simpelthen homoseksualitet på det tidspunkt var i strid med loven og blev først legaliseret i England i 1967.


PÅSTAND:
BP var pro-nazist ‘og ville have besøgt Hitler, hvis anden verdenskrig ikke var kommet i vejen.


SANDHEDEN:
Von Ribbontrop var den tyske ambassadør i Storbritannien fra 1936-38 og blev ligesom Baden-Powell inviteret i mange sammenhænge, hvor de tilfældigvis mødtes. Han skrev senere til Baden-Powell og foreslog, at Hitler-ungdomsbevægelsen og spejderbevægelsen skulle arbejde sammen. Som svar sagde Baden-Powell, at verdens unge mennesker burde arbejde sammen for at undgå krig. Der var ikke noget tilbud eller forslag, hverken den gang eller senere, om at arrangere møder eller lejre. Baden-Powell fortsatte med at antyde, at spejdere, der tager på lejrer sammen, er mindre tilbøjelige til at skyde hinanden. I 1938 havde Baden-Powell, der allerede var en syg mand, trukket sig tilbage fra det offentlige liv og emigrerede af sundhedsmæssige grunde til Kenya, og hvor han døde i 1941. Det er også en kendsgerning, at Baden-Powells navn og andre spejderes navne var på listen over de første mennesker, som nazisterne ville have arresteret, hvis de havde taget kontrol over Storbritannien i 2. verdenskrig. I Danmark tog man allerede i 1920’erne et opgør med de tendenser, der forsøgte at knytte spejderbevægelsen til fascistiske organisationer.


PÅSTAND:
Baden-Powell kunne godt lide at læse Hitlers bog ‘Mein Kampf’.


SANDHEDEN:
Baden-Powell skrev i sin dagbog den 6. oktober 1939: ‘Lå hele dagen. Læst “Mein Kampf”. En vidunderlig bog med gode ideer om uddannelse, sundhed, propaganda, organisation osv. ‘Men han fortsætter sætningen’ … idealer som Hitler ikke selv praktiserer. ‘


Det er interessant, at B-P’s modstandere skulle have udeladt denne kvalificerende klausul fra deres ‘bevis’.


PÅSTAND:
Baden-Powell var en undertrykt homoseksuel.


SANDHEDEN
: Påstanden er baseret på en læge fra Harley Street (ikke en psykolog), der var blevet interesseret i freudiansk psykoanalyse (som er baseret på seksuelle motiver og nu stort set er miskrediteret). BP havde konsulteret ham efter en række hovedpine, som han led af i slutningen af 1920’erne, da han var over 70 år gammel. Et andet undersøgelseseksempel på Baden-Powells håndskrift fra en førende grafolog, der blev foretaget i slutningen af 1990’erne, førte hende til at konkludere, at ‘Baden-Powell uden tvivl var heteroseksuel.’ Baden-Powell havde adskillige kvindelige venner (før hans ægteskab skrev han til nogle i overordentlig flirtende udtryk!) Han giftede sig med Olave St Clare Soames i 1912 i det, der er blevet beskrevet som et vidunderligt lykkeligt ægteskab, der varede indtil hans død.


PÅSTAND:
Baden-Powell var en fascist, fordi han støttede Mussolini.


SANDHEDEN:
Baden-Powell var oprindeligt tilhænger af Mussolini og mødte ham med høflighed, da han var leder af den italienske stat, da han rejste til Rom for at møde pave Pius XI. Som mange andre på det tidspunkt troede Baden-Powell, at Mussolini havde reddet Italien fra kommunismen. I 1926 havde Mussolini dannet sin egen ungdomsorganisation, ‘Opera Nationale Balilla’, og indarbejdet den eksisterende italienske spejderbevægelse i den. Baden-Powell blev forledet til at tro, at denne organisation var baseret på spejderprincipperne. (Det erkendes, at både Hitlerjugend og Balilla var ‘perversioner’ af det, som spejderarbejde stod for.) Baden-Powell var imponeret over, at Balillas lære var en del af den nationale skoleplan på stort set samme måde som spejderarbejde er en del af skolens læseplan i nogle lande i dag. Men da Baden-Powell opdagede den forfærdelige sandhed, at det blot var et fascistisk kadettkorps uden nogen af spejdernes egenskaber, ændrede han mening og i 1935 kritiserede han offentligt både Hitler og Mussolini. Det er også en kendsgerning, at når ethvert kommunistisk eller fascistisk diktatur greb magten, er en af deres første handlinger altid at forbyde spejderarbejde.


PÅSTAND:
Under belejringen af Mafeking i anden boerkrig sendte Baden-Powell sultende sorte afrikanere ud af byen, så han kunne fodre sine soldater.


SANDHEDEN:
Det er veldokumenteret, at Baden-Powell åbnede suppe- og grødkøkkener og fik skudt alle sine kavaleriheste, så han kunne fodre alle, der var fanget i belejringen, uanset om de var sorte eller hvide. De havde alle sammen fået udstedt et rationeringskort! Barolong-folket, der boede i den indfødte Stadt i udkanten af Mafeking, har udtrykt deres påskønnelse af B-P efter belejringen. Boerne opmuntrede dog nomadiske stammefolk til at drage til Mafeking i håb om, at deres mål om at sulte byen til underkastelse ville blive hurtigere realiseret. BP, fik ved hjælp af en Heliograph, signaliseret til General Plumer, hans øverste officer uden for Mafeking, om at oprette en fødevarenedkastningsplads. Det var disse nyankomne flygtninge (900 af dem), som om natten, efter at have fået mad, blev eskorteret ud af byen til nedkastningspladsen. BP advarede boerne om, at denne udvandring skulle finde sted og ikke blande sig, da disse flygtninge ikke havde spillet nogen rolle i fjendtlighederne. Boerne skød mod udvandrergruppen ‘spredte dem for vinden’ og forårsagede tab. Havde BP været tvunget til at overgive sig, og boernes profeti om, at de ville ‘få Mafekings gader til at flyde med blod’ ville sikkert være gået i opfyldelse, og de var berygtede for deres behandling af indfødte folk. Nogle forfattere har fejlagtigt kritiseret Bade-Powell for at have beordret ‘Exoxdus’, men der har aldrig været kritik af Boerens handlinger! Ved hans heroiske forsvar af Mafeking reddede Baden-Powell et stort antal både sorte og hvide liv (undtagen naturligvis fjendens!) Disse fakta er dokumenteret i Mafeking belejringsdagbog af Sol Plaatje, en Barolong domstolstolk, som senere blev den første Sekretær for den afrikanske nationalkongres, han var en af den ledsagende gruppe af sorte og hvide soldater og embedsmænd.


PÅSTAND:
Baden-Powell var en krigsforbryder.


SANDHEDEN:
Tidligt i sin militære karriere, i 1888, var Baden-Powell involveret i en operation for at opspore zulu-oprørere i 1888, hvilket førte til tre dødsfald. Men selv hvis han havde givet ordrer til at skåne oprørernes liv, er det meget usandsynligt, at hans zulu-lejesoldater ville have adlydt. Baden-Powell er også blevet beskyldt for henrettelse af en afrikansk høvding i 1897. Hvide bosættere var blevet dræbt i en fjerntliggende del af Matabeleland, så Baden-Powell havde ordrer om at erobre chefen, Uwini, Uwini blev såret under erobring og havde sandsynligvis ikke overlevet en lang rejse til Kap for at møde en civil domstol, Baden-Powell nedsatte i stedet en krigsret. Efter en retfærdig rettergang blev Uwini kendt skyldig, for hvilken den straf, som loven krævede, var døden, og Uwini blev således henrettet. Baden-Powell blev senere frikendt for sine handlinger. Han skrev et brev til sin mor, hvori han sagde: ”Jeg skulle gøre nøjagtigt det samme igen … det var for at redde et stort antal hvide liv såvel som sorte” Denne udtalelse blev støttet af B-Ps kommanderende officer, Sir Frederick Carrington og andre seniorofficerer.


PÅSTAND:
Baden-Powell var en racist.


SANDHEDEN:
Der er ingen sandhed overhovedet i denne påstand, og der er aldrig blevet fremlagt noget bevis. Faktisk blev Baden-Powell i 1937 tildelt Wateler fredspris og blev nomineret til Nobels fredspris ved ti lejligheder. Han var en mand i sin tid, men også forud for sin tid. Det giver overhovedet ingen mening at anklage en mand, der udfordrede normerne i sin tids samfund. I hans eksperimentelle lejr på Brownsea Island i 1907 sov sønner af Lords og millionærer i de samme telte som ‘town boys’. Baden-Powell sagde om dette, ‘Jeg blandede dem sammen som blommer i en budding’ og indlejrede ideen om social integration som et nøgleprincip fra spejdernes begyndelse. I spejderlov og -løfte inkluderede han sætningen: En spejder er … en bror til enhver anden spejder uanset hvilket land, klasse eller trosbekendtgørelse den anden måtte høre til. Siden denne dato har mere end 500.000.000 unge og voksne brugt denne lov og løfte til at lede deres liv. BP skrev omtrent det samme antal bøger som Charles Dickens (34), utallige artikler og breve i hans levetid samt dagbøger og tidsskrifter, hvoraf de fleste har overlevet. Forfatterne af dette faktaark har endnu ikke stødt på noget, der kan opfattes som racistisk. Mange indeholder positive eksempler på B-P’s pro-ligestilling og inklusivitet.


ANDRE BEMÆRKNINGSFAKTA:
Gennem årene med apartheid i Sydafrika har spejderi der været multietnisk.


Gennem urolighederne i Nordirland har spejdergrupper inkluderet katolske og protestantiske unge mennesker, der med glæde arbejder og leger med hinanden.


Da spejderforeningen i Palæstina søgte medlemskab af verdens spejderkonference, blev det foreslået at blive accepteret af spejderne i Israel.


Så i stedet for at acceptere ubegrundede beskyldninger om Baden-Powell, inviterer vi dig i stedet til at omfavne sandheden og sætte spørgsmålstegn ved motiverne hos dem, der spreder falsknerierne.


Colin Walker, spejderhistoriker, forfatter af 12 bøger om spejderarbejde, herunder tre om belejringen af Mafeking, medlem af Thane Rover Crew, Lord Baden-Powell’s Own.


Paul Moynihan, tidligere arkivar, Scout Association, 1993-2008, forfatter, ‘En officiel spejderhistorie’.

https://www.facebook.com/groups/3142819565760936


For yderligere information kontakt Colin Walker: scouting.milestones@btinternet.com


Du er velkommen til at sende enten et link til ovenstående eller klippe og indsætte det til de mange mennesker, der føler sig forvirrede efter udsagn fra forskellige mennesker, der enten fordømmer eller undlader at forsvare BP’s omdømme. For så vidt som alle medier har båret kritikken uden noget modargument, har de fleste hermed nu sandheden!


Colin Walker, Chris Arthur, Matt Trott, Thane Rover Crew


Oversat til dansk af Anders Hessel

GDPR Cookie-samtykke med Real Cookie Banner