Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

DDS/DDP sommerlejre

1916 DDP Landslejr ved Barritskov

A10018

Arkivnummer: 10018
Navn: DDP Korpslejre
Beskrivelse: Oversigt over DDP Korps-lejre fra 1916 til 1970

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/ddp-10018u-oversigt-over-korpslejre/

1917 DDS Molshovedlejren

Korpsturnering og Vandrelejr 10. til 17. August 1917.

1919 Landslejr ved Hindsgavl

Under K. Dalhoff-Larsens ledelse deltager DDS 1. Silkeborg Trop for første gang i en landslejr ved Hindsgavl fra d. 16.-26. juli 1919, det er d. 2. Landslejr. Lejren indbefattede en sejltur til Sønderborg og Dybbøl skanser, der dengang var besat af Tyskland.

1924 2. Verdensjamboree Ermelunden

DDS 1. Silkeborg har spejdere med.

1928 DDS Korpslejr ved Gravenshoved

1929 3. Verdensjamboree ved Birkenhead, England

Børge Jacobsen, DDS 1. Silkeborg deltager.

1933 DDP 1. Silkeborg tropslejr – Samsø

A335

Arkivnummer: 335
Navn: Korpslejr 1933
Beskrivelse: Billeder fra tropslejren på Samsø 1933

1935 DDS Jubilæumslejr Ermelunden

Børge Jacobsen og Ejnar Wienberg Christiansen deltager. Prisen var hele 24 kroner, som man kunne spare op til i et Lejrmærkehæfte.

1937 4. Verdensjamboree – Voegelenzang, Holland

A485:

Arkivnummer: 485
Navn: Panoramafoto Jamboree 1937 i Holland
Beskrivelse: Jamboree 1937 i Holland. Panoramafoto af det danske deltagerhold (gave fra spejdermuseet i Randers)

1938 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Bornholm rundt

Deltagere: N. H. Klein, Kr. Nielsen, Svend Mouritzen, Gunnar Bladbjerg, Chas. Stecker, Carl Heiberg, Kai Kjær L., Bent Fryland, Boris Kusk, Siegfried Hoffmann, Arne Christiansen, Herbert Busch.

1941 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Saxild Strand

Sammen med Skanderborg trop.

1943 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Hjarbæk Fjord

På Lynderupgaard.

1945 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Endelave

Friluftsrådets lejrplads ved Horsens fjord.

1946 DDS Korpslejr – Ermelundsletten

Ved Klampenborg.

1946 DDP Korpslejr – Brahe Trolleborg

A803 På Fyn.

Arkivnummer: 803
Navn: Båltale ved St. Hansaften 1961
Beskrivelse: Ellen Rørsteds(Viborg) båltale ved Sankt Hansaften 1961. Placeret i mappen med arkivalienr. 480.

1947 DDS 1. Silkeborg Ulvelejr på Jegindø

Limfjorden, Blå Bande.

1948 DDP Sct. Georgs Troppen – Åhavevej

Troppen holdt sin første sommerlejr på Åhavevej i Silkeborg for 17 handicappede spejdere, a10014:

Arkivnummer: 10014
Navn: Goodturn
Beskrivelse: Historien om Sct. Georgs Troppen og Goodturn mærket. Kløverblads-Pigespejderne. Handicapspejder. Niels og Signe Johansen, Grethe Johansen (Grethe Jo), Bette Ras, Gurli, Lillian, Bitten, Gertrud, Ellen Dahlerup, Inger Ehlern Møller, Hanne Lund.

a563:

Arkivnummer: 563
Navn: Scapbog om Sct. Georgstroppen
Beskrivelse: De handicappede spejdere, Sct.Georgs troppen, startet 1947 som korrespondance spejderarbejde. Første sommerlejr i 1949.

1949 DDS Jamborette – Kalø

Venskabslejr med 5 nationer.

1950 Åva-Tyr – svensk Landslejr – Stockholm

Fra DDS 1. Silkeborg deltager Herbert Busch og 1. Viborg møder “Långa Lassot” (Thorvald Wermeling), som inspirerer til https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/wp-content/uploads/2017/02/10008-Pionerhajken.pdf “Pionerhajken”.

1950 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Sønderjylland rundt

Ved Flensborg fjord, Ejvin Jansen og Torben Hvidtved Larsen,

a837:

Arkivnummer: 837
Navn: dagbog
Beskrivelse: “Torben Hvidtved Larsen dagbog fra sommerlejren 1950: “”Sønderjylland rundt”” (Flensborg fjord), heri tegninger m.v(find i SOMMERLEJRSAMLINGEN)”

1951 DDS Korpslejr – Grenaa

“Grenå-kærren” med gløderne Åva-tyr i Sverrig 1950 tænder lejrens bål.

Silkeborg troppenes stenalderbåd, brændt ud i en egestamme til Stenalderbopladsen.

Fotografi i ramme 18×24 cm: Udhugning af stenalderkano. Den etnografiske lejr, Korpslejren i Grenå 1951.
Egen lå efterfølgende ved 2. Silkeborg Trops hytte i Indelukket.
Benny Nielsen: Den kom ud at sejle. Jeg var på den tid i 3. Silkeborg Trop. Vi skulle være med til at hugge den ud, men blev smidt væk af dem fra 1. Silkeborg. Der var krig imellem troppene dengang. Den episode har jeg aldrig glemt, der var flere tilfælde af møderne mellem troppene, Vi blev aldrig anerkendt af dem fra 1. Silkeborg . Stadig uenighed da jeg blev rover .
Jørgen Fabiansson: Var også med på den lejr. Kan huske vi cyklede ned ad en bakke nær Rønde – lige gennem en bisværm. Halløj med den ege bemærkede jeg dog ikke.

Ejvind Jansen lejrdagbog og udklip.

A319, A783 og A1240

Arkivnummer: 319
Navn: Lejr-agenda
Beskrivelse: Lejr-Agenda Grenaa 1951. 88 sider
Arkivnummer: 783
Navn: Foto Korpslejren i Grenå 1951
Beskrivelse: Fotografi 18×24 cm: Udhugning af stenalderkano. Den etnografiske lejr, Korpslejren i Grenå 1951.
Egen lå efterfølgende ved 2. Silkeborg Trops hytte i Indelukket.
Benny Nielsen: Den kom ud at sejle. Jeg var på den tid i 3 Silkeborg Trop. Vi skulle være med til at hugge den ud, men blev smidt væk af dem fra 1. Silkeborg. Der var krig imellem troppene dengang. Den episode har jeg aldrig glemt, der var flere tilfælde af møderne mellem troppene, Vi blev aldrig anerkendt af dem fra 1 Silkeborg . Stadig uenighed da jeg blev rover .
Jørgen Fabiansson: Var også med på den lejr. Kan huske vi cyklede ned ad en bakke nær Rønde – lige gennem en bisværm.
Halløj med den ege bemærkede jeg dog ikke.
I mappen med materiale fra 1951 korpslejren.
Arkivnummer: 1240
Navn: Korpslejre i Grenaa og Hvalpsund
Beskrivelse: Korpslejre i Grenaa 4-12. Juli 1951 – 88 sider – Korpslejr Hvalpsund 1974

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/dds-2-silkeborg-paa-grenaalejren-1951/

1951 DDP Korpslejr – Rohden

Anna Bjørns samling.

1951 5. Verdens-jamboree – Bad-Ischl, Østrig

160 danske deltagere. Lejrdagbog af Torben Hvidtved Larsen sammen med Knud Overgaard, Steen Lauritzen, Per Tandrup, samt Ove Rørsted, Viborg, som PF for lejrens patrulje II. Og Herbert Busch’s Lejraviser m.v.

1952 DDS Tropslejr 1. Silkeborg, Thurø

Lejrdagbog med deltagerliste, program og fotos.

A1430

Arkivnummer: 1430
Navn: Foto m.m.
Beskrivelse: Tilhørt Søren Hvidtved Larsen – foto m.m. bl.a sommerlejre – Thurø – Slesvig – Horsesn Fjord – Rold Skov

1953 DDP Hyllestedlejren

A480 Lejravis

Arkivnummer: 480
Navn: DDP-pigespejder troppenes historie
Beskrivelse: DDP-pigespejder troppenes historie under udarbejdelse af Anna Bramming Madsen. I mappen Historiske enkeltsager med hver sit nr. i arkivregistret: A578 – 1947 Forsøg på kontakt til spejdergruppe i Prag./ A1282 – 1953 Hyllestedlejren – Lejravis./ A1060 – 1946 Brahe-Trolleborg lejren – kopi af Liss Pedersens Lejrdagbog./ A803 – Sct. Hans 1961 – Baaltale for spejdere og forældre af Ellen Rørsted./ A661 – Info til forældre og spejdere i fm. sammenlægningen af DDS og DDP i 1973 og program for fælles sommerlejr 1972 Bøgebjerg på Østfyn.
2. Silkeborg Trops historie: Op til 1940 se A10012. I 1947 blev det nødvendigt at dele 3. Silkeborg igen og den nye 2. Silkeborg trop overtog telte, fane og udstyr fra den nedlagte 4. Silkeborg trop. Officiel start på den nye 2. Silkeborg blev den 10. januar 1948 med Esther Hvidtved Larsen som tropsfører. Tropslokalet blev i Kuppes Lust, spejderhytten i Indelukket. Første sommerlejr – V. Skerninge på Sydfyn. 1949 divisionslejr i hørhaven ved Aarhus, TF Lis Pedersen (senere gift Jørgensen). 1950 sommerlejr ved Hou, TF Grethe Schou. 1951 korpslejr ved Rohden ved Vejle fjord. 1952 sommerlejr på Hjarnø, TF Else Birgit Pedersen. 1953 ved Hyllested på Djursland, TF Esther Hvidtved Larsen, Uglerne vinder Pochahontasløbet. 1954 sommerlejr på Bornholm, Uglerne vinder igen Pochahontasløbet, TF Tove Trier Rasmussen. 1955 sommerlejr ved Bøjden på Sydfyn, TF Ellen Binderup. 1956 sommerlejr i Hørhaven, Uglerne vinder igen Pochahontasløbet. 1957 sommerlejr på Samsø, TF Lilly Bentsen.

1956 DDP Midtjyllands distrikts venskabslejr – Hørhaven, Aarhus

Indbydelse, lejrprogram, Krittevit.

1957 Jubilæums-jamboree – Gillwell Park

Baden-Powells 100 års fødselsdag.

1958 Tropslejr 1. Silkeborg – Arendal, Norge

Norske Agder Kreds jubilæums-lejr, Kviteseid. Lejrdagbog af Kurt Rasmussen og Niels Aage Møller Nielsens lejragenda.

A10009

Arkivnummer: 10009
Navn: 1958 Sommerlejr 1. Silkeborg
Beskrivelse: Kapitel 16 fra Kurt Rasmussens bog “Mit liv som spejder – mit spejderliv”
Deltagere: Fra Arendal, Jan Knudsen, Trygve Daaland, Olav Kristiansen, Asbjørn Daaland
Fra Silkeborg, Marius Troelsen, Lars Troelsen, Svend Troelsen, Søren Rasmussen, Erik Pedersen, Ove

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-01337-c-aktivitetskatalog-korpslejr-1989/

Arkivnummer: 1337
Navn: AKTIVITETSKATALOG
Beskrivelse: AKTIVITETSKATALOG – Blå sommer korpslejr ved Hostrup Sø, vejledning for lederne om alle aktiviteter i lejren.

1959 DDS Korpslejr – Ebeltoft

Jubilæumslejr med deltagere fra 12 nationer. Liste over deltagere fra 1. Silkeborg Trop.

A10022

Arkivnummer: 10022
Navn: Jubilæumslejren i Ebeltoft
Beskrivelse: DDS 2. Silkeborg Trop havde inviteret de norske venner fra 1. Arendal og fik desuden tildelt 3 spejdere fra Holland, som skulle deltage i troppens lejrenhed i Jubi-Lejren. Kapitel 20 i Kurt Rasmussens bog: Mit liv som spejder – mit spejderliv.
Jubilæumslejren skulle foregå på en lejrplads i nærheden af Silkeborg lærernes feriekoloni ‘Ahl Hage’.
Lederne var Kurt Rasmussen, Ove Jensen, Knud Jacobsen og Lars Stecher,
Deltagende skovmænd: Jens Iversen og Jørgen Sommer,
Falke: Christen Bech, Svend Troelsen, Poul Wienberg Christiansen, Erik Pedersen, Svend Boe, Lars Fogh, Flemming Hjorth,
Ørne: Leif Laursen, Kaj Stecher, Per Jacobsen, Christian Sand, Poul Henning Sejthen, Svend Stecher, Erik Pehrson, Lars M. Christensen,
Glenter: Hans Larsen, Ole Sejthen, Carl Fr. Christensen, John Gregersen, Jørgen Bjeld, Peter Bjeld, Steen Klercke, Lars Haraldsted,
Ugler: Claus Palmgreen, Hans Wienberg Christiansen, Thue A. Jørgensen, Thorkill Eriksen, Henrik Nielson, Bjørn Gudmundsen, Bo E. Nielsen, Jens Fruelund,
Musvåger: Niels Åge Møller Nielsen, Lars Skov, Ib Johansen, Arne Pehrson, Steffen Jensen, Lars Bak Rasmussen.

1960 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Turø v. Langeland

Niels Aage Møller Nielsens og Poul Henning Sejthens lejragenda

1960 DDP 50 års jubilæumslejr – Brahetrolleborg

7 lejre på Fyn, lejravis Syvmilestøvlen.

1961 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Sydslesvig

Kurt Rasmussen

1962 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Endelave

Kurt Rasmussen

1962 DDS Tropslejr 2. Silkeborg – Anholt

Christian Løgager fik mange roser for hans fantastiske knasende sprøde og og lækre frikadeller – så han nænnede ikke at fortælle, at han havde haft tabt farsen ned i ørkensandet!

1963 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Rold Skov

Kurt Rasmussen

1964 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Barrit Skov, Horsens

Kurt Rasmussen

1964 DDP Midtjyllands distriktslejr – Grenaa

12 nationer, lejragenda, lejrdagbog.

1965 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Als Nørreskov

Kurt Rasmussen

1966 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Dragstrup, Mors

Kurt Rasmussen

1967 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Vejstrup, Fyn

Kurt Rasmussen

1967 DDP 1. Silkeborg – Ærø

1967 DDP 2. Silkeborg – Endelave

1968 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Trelde Næs, Fredericia

Kurt Rasmussen

1968 DDP Silkeborgtroppenes lejr, Korpsets lejrplads – Tandrup, Thisted

1969 DDS Korpslejr – Ny Hedeby, Hostrup Sø, Kliplev

I anledning af korpsets 60 års jubilæum.

1970 DDP Korpslejr – Hostrup Sø

Agenda, program, Avisudklip, Lejravis.

1972 DDS Jubilæums-jamborette, Buderupholm, Rold

Lejragenda.

1972 DDP Hyttelejr – Norge

1973 DDS Tropslejr – Langeland

Lejragenda.

1974 DDS Korpslejr – Hvalpsund, Louns, Limfjorden

A1026

Arkivnummer: 1026
Navn: Korpslejr i Hvalpsund 1974
Beskrivelse: Korpslejr i Hvalpsund 1974 har tilhørt Peter Lassen, Toftlund gruppe, Hærulf division, Sønderjylland

Den første korpslejr efter sammenlægningen af DDP og DDS i 1973. https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-00088-b-aktivitetsbog-hvalpsundlejren-1974/

1975 14. Verdensjamboree – Lillehammer, Norge

Lejragenda, lejrflag, lejravis, luftfoto, udklip.

1980 DDS Korpslejr – Spejd-80, Molbolejren

Lejragenda

1981 DDS Tropslejr – Kingussie, Skotland

Lejragenda.

1981 DDS Tropslejr Sejs Trop – Tydal

Lejrrapport.

1983 DDS Troldhøj divisionslejr – Trevæld, Skive

Lejrrapport.

1984 DDS Korpslejr – Øster-herred, Bornholm

2 patrulje lejrdagbøger

1985 DDS Korpslejr – Blå Sommer, Haderslev

Lejragenda, Lejravisen Sommerfuglen.

A985

[Beskrivelse id=985]

1986 DDS Tropslejr – Læsø

Lejrdagbog fra hike-turen.

1989 DDS Korpslejr Blå Sommer – Hostrup Sø

Lejravis Papegøjen.

A1337

Arkivnummer: 1337
Navn: AKTIVITETSKATALOG
Beskrivelse: AKTIVITETSKATALOG – Blå sommer korpslejr ved Hostrup Sø, vejledning for lederne om alle aktiviteter i lejren.

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-01337-c-aktivitetskatalog-korpslejr-1989/

1990 DDS Sejs Sommerlejr – Nors sø

A10005

Arkivnummer: 10005
Navn: Gruppebillede
Beskrivelse: Begivenheden er Sejs Gruppens sommerlejr ved Nors Sø i 1990 med genvisit af spejderne fra North Cloustershire, England.
Originalen hænger i Borgdalhytten (Sejs Gruppens nuværende tropslokale).
Peter Mollet Plett, Trine Moll Mengel-Niemann, Claus Mengel-Niemann, Bo Jørgensen, Louise Voetmann, Torsten Aabo Andersen, Morten Bach Pedersen, Marlene Hald, Lotte Niemann, Preben Niemann, Ulf Jørgensen, Karen Jørgensen, Inge-Lise Niemann, Mads Strandby, Karin Nielsen, Kuno Nørskov, HansGert Benny Hesselbjerg Kristensen (Hubert), Ronni Knappe, Charlotte Spendrup Ebbesen, Klaus Dünser, Søren Møller Rasmussen, Toke Ravn, Jacob Aulbjerg Nielsen, Tony Drinkwater , Per Mikkelsen, Anne Sofie Nørgaard, Jonas Nielsen, Camilla og Carina Maria Mølgaard Nielsen, Trine Märcher Ravn Ibsen, Louise Aulbjerg Nielsen, Stine Nyeliv,

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-10005u-sejs-gruppens-sommerlejr-1990/

1994 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus

Lejravis Spejd på Lejr.

A1507

Arkivnummer: 1507
Navn: Fragglernes dagbog
Beskrivelse: Fragglernes dagbog fra 1993 og 1994
PF Malene, PA Louise Tagmos, Kathrine Folke, Jeanette Nielsen, Anne-Mette Nørup
Sommerlejr 1994 Blå Sommer DDS Korpslejr ved Stevninghus Spejdercenter.
Nordpolsfærd 1994

1999 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus

2004 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus

2009 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus