Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

Om Silkeborg Spejdermuseum

Flok- og tropsbillede af 1. Silkeborg 1934 skænket af Ejner Wienberg Christiansen

Silkeborg Spejdermuseum drives af Silkeborg Spejderhistoriske Forening oprettet d. 14. september 2015, men samlingen blev påbegyndt allerede i 1996 af Kurt Rasmussen og Kurt Broesbøl.

Vi er ikke et traditionelt museum, men vi samler på effekter og dokumenter, der belyser spejder- og Sct. Georgs Gilde bevægelsens historie i og omkring Silkeborg, så vi er et lokalhistorisk arkiv med speciale i spejderbevægelsens historie i Silkeborgområdet. I vores samlinger kan du finder materiale om alle de spejdergrupper, der har været i Silkeborg, KFUM&K, DDS, DDP, Metodist-, Baptist- og Katolske spejdere. FDF og FDP har deres eget museum på Sletten. Noget vil vi præsentere her og en gang imellem, vil du kunne se vores ting udstillet på en spejderlejr eller andre steder, der har interesse i spejdernes historie og så vil du desuden også med tiden kunne finde mange af tingene her på vores website.


Du kan lede i alt på web-sitet, men alt vores materiale er registreret i vores database, så leder du efter noget specielt, kan det være en god idé, at bruge menu-punktet SØG I SPEJDERMUSEETS ARKIVALIER her kan du søge efter navne, større begivenheder, patruljer og meget, meget andet. Sidder du i Sydney og finder ud af, at vi har noget liggende på hylderne om dine forældre eller bedsteforældre, er du velkommen til at skrive til os, det kan jo være, vi kunne få tid til at scanne eller fotografere lige dit arkivalie, så du kan se det i Australien.


Hvis du ser dette ikon i søgeresultatet, så kan du se mere ved at klikke på det. Du kan også læse mere om navigering på dette web-sted her: Navigering på web-site. Guide 


God jagt!


Arkivet på Tietgensvej efter indvielsen i 2000.

Silkeborg Spejdermuseum blev stiftet den 2. oktober 2000 med stor velvilje fra fra Silkeborg Kommune, som i tidens løb har stillet lokaler til vores rådighed. Først på Tietgensvej, senere i den gamle brandstation overfor Biblioteket. Fortrinlige steder, hvor vi udfoldede mange bestræbelser på at vise omverdenen, hvad spejderbevægelsen har betydet for byen igennem mere end 100 år.

Men i 2010 var det slut. Kommunen skulle bruge nogle få P-pladser, derfor blev brandstationen revet ned, og vi blev henvist til nogle kælderlokaler under Nordre Skole, Nylandsvej. I december 2014 fik vi så beskeden: Silkeborg Kommune er ikke forpligtet til at yde støtte – hverken økonomisk eller lokalemæssigt – til idé-betonede museer. Så I skal være ude af disse kælderlokaler inden udgangen af 2016.

For et museum som vores er det helt unikt, at vi indsamler og refererer historien fra alle spejderkorps – KFUM-spejderne (de grønne drenge), KFUK-spejderne (De grønne Pigespejdere), DDP (de blå pigespejdere), DDS (de gule drengespejdere), De Katolske Spejdere, Metodistspejderne og Batistspejderne, som det eneste spejdermuseum i landet.


Som et kuriosum blev det i forbindelse med 1. Silkeborg Trop´s (DDS) 100 års jubilæum konstateret, at troppen er Danmarks ældste og verdens næstældste stadig fungerende spejdertrop.


Museet har til dato modtaget næsten 4000 effekter med relation til spejderiet i Silkeborg Kommune, indleveret af nuværende og tidligere spejdere fra byens troppe.


Flok- og tropsbillede af 1. Silkeborg 1934 skænket af Ejner Wienberg Christiansen


At Silkeborg Kommune nu smider os på porten, har fået museets bestyrelse til at tænke nye tanker:


Museet omdannes til en forening, som er kommet til at hedde: Silkeborg Spejderhistoriske Forening.


Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for spejder- og Sct. Georgs Gildebevægelsens historie og deres kulturhistoriske værdier i Silkeborg kommune


Vi – bestyrelsen og frivillige ”kustoder” – modtager og registrerer fortsat spejdereffekter fra enkeltpersoner og spejdergrupper..


Men der vil ikke længere være permanente udstillinger af disse effekter.


Disse vil bliver taget frem til tema-udstillinger på f. eks. skoler, i midlertidigt tomme forretningslokaler, ved spejderarrangementer o.l.


Vi gør samtidig vore samlinger lettere tilgængelig for interesserede ved at indrette vores registreringsdatabase i samarbejde med Silkeborg Lokalarkiv med direkte adgang via internettet.


På sigt vil alt vort materiale blive digitaliseret, så enhver
gammel spejder kan sidde hjemme ved egen computer og studere vore samlinger.


Til vort fremtidige arbejde har vi været i byen for at leje lokaler.

Generalforsamlinger

Kontakt:
Vi kan kontaktes her:
John Hahn, formand. Tlf. 40 36 31 84.
E-mail: formand@silkeborgspejdermuseum.dk 

 

Fra 1. maj 2022 sker det fra adressen: Nybovej 8, 8600 


Vedtægter:

Du kan se vores vedtægter her:
Vedtægter for foreningen

Generalforsamlinger:

Referat GF 2020-08-05

Referat GF 2019-03-04

Referat GF 2018-03-22

Referat GF 2017-03-23

Referat GF 2016-02-29 

Referaat Silkeborg Spejdermuseum-signed Stiftende generalforsamling i Spejderhistorisk Forening.

Referat ekstraordinært årsmøde-signed Nedlæggelse af Silkeborg Spejdermuseumsarkiv

Vi har d. 14. september 2015 holdt stiftende generalforsamling i Silkeborg Spejderhistoriske Forening. 

Kontingent

Vi har fastsat kontingentet til kr. 125,- om året i forventning om, at vi kan finde så mange kommende medlemmer, at vi fortsat kan drive museet.

 

Du kan melde dig ind i foreningen ved at kontakte formanden, se kontaktoplysninger nederst på siden, og indbetale kr. 125,00 på konto 7170 2592685.

Arkivet på Tietgensvej efter indvielsen i 2000.
GDPR Cookie-samtykke med Real Cookie Banner