Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

DDS 10010 Silkeborg Tamburkorps fra 1983 til 1998

Silkeborg Tamburkorps:

Der har været indtil flere spejderorkestre i Silkeborg, det seneste, Silkeborg Tamburkorps, blev startet af DDS-grupperne i Silkeborg tirsdag den 1. februar 1983. I starten var instrumenteringen temmelig sparsom og bestod af marchtrommer, signalhorn og tværfløjter. Senere kom der tenortrommer og stortromme til, foruden trompeter, euphonium og lyre.

De første ledere var Per Therkildsen, Helle Nystrup og Randi Elkjær og styrelsen bestod af formand Willy B. Sørensen, kasserer Sven-Erik Ditlefsen, Jesper Olesen, Grete Lorange og Kirsten Nystrup.

Tamburkorpset blev introduceret for de andre DDS’ere for første gang på Troldhøj Divisions sommerlejr i 1983 på Trevæld spejdercenter. Repertoiret var ikke imponerende, og der er nok nogle spejdere, der lige siden har haft et anstrengt forhold til ’Marken er mejet’! Ikke desto mindre voksede orkesteret hurtigt til ca. 60 medlemmer i 1988 med 3 tromme instruktører, 2 fløjteinstruktører og 3 trompetinstruktører, samt gruppestyrelse på 7 personer og 8 ledere med Per Therkildsen og Lotte Andersen i spidsen.

I forbindelse med årsmødet i 1988 kunne Per Therkildsen imidlertid begynde at ane små revner i forældreopbakningen, idet der kun mødte 25 forældre op. Det var ret skuffende for gruppestyrelsen, der havde forventet mere end det dobbelte.

Efter nogle tilløb i 1983 og 84 med nogle unavngivne blade begynder ’U-noden’ at udkomme hver anden måned efter sommerferien 1984. Navnet blev foreslået af Peter fløjte, fordi han syntes medlemmerne kunne flere unoder end rigtig nodeteori. Repertoiret var nu vokset til 10 melodier, og det annonceres at efteråret byder på 6 nye melodier, der skal indøves. Der inviteres til Orkesterweekend på Ryekol og Orkesterstævne i Holstebro, hvor man håber at kunne møde op i den nye uniform, men indtil videre er der kun dukket baretter og tørklæder op. Der er også indøvet jule-tattoo, som underholdning for de handlende på Torvet og i gågaderne i Silkeborg og resulterer i en lyre fra Silkeborg Håndværkerforening, checken bliver overrakt af Bikuben.

I 1985 er der DDS korpslejr i Haderslev, som man opfordrer medlemmerne til at spare sammen til – 550,- kr. Tambur korpset er begyndt at få engagementer og der arrangeres kørselsordning med forældre-biler (10 stk), når man skal optræde indenfor kommunegrænsen, skal man udenfor kommunen lejer man en bus.

Det er også galt med uniformerne, og spejderne opfordres til at spørge deres mødre, hvordan man stryger. Det ser ikke godt ud, hvis skjorterne er krøllede og tørklæderne ligner pudseklude!

Der er prestige i tamburstaven og i 1986 bliver det nødvendigt at præcisere, at det ikke er legetøj og derfor kun må bruges af Susan Lorange og Vibeke Pedersen, samtidigt laver man en generel regel om at instrumenterne ikke må lånes ud til andre. På grupperådsmødet bliver Inge Tove Lauritzen ny gruppeformand og man danner en støtteforening, der skal forsøge at skaffe penge til en udlandstur i sommeren 1987. Tamburkorpset skal med til regattafesten og inviterer orkestrene fra Aarhus, Hinnerup og Odense med – 200 tamburmusikanter. Tamburerne fra Odense indkvarteres privat.

Tamburkorpset spiller til Paradishyttens indvielse den 12. april og allerede weekenden efter bruger orkesteret hytten til orkesterweekend. I oktober er der orkesterstævne i Aarhus. Repertoiret er nærmest eksploderet og er delt op i 39 marchmelodier, et tattoo på 7 og en koncert på 10! På efterårets orkesterweekend er Susan gået af som Tamburmajor og Gitte Klit bliver den første demokratisk valgte tamburmajor. Radio Silkeborg inviterede til amatør-granprix for alle og orkesteret deltog, men det viste sig, at det primært handlede om rytmisk musik. Så selvom det gik rimeligt, så følte de sig lidt som en hund i et spil kegler og vil ikke deltage i noget lignende en anden gang.

1987 Sten Lauritzen bliver ny gruppeformand og der arbejdes på en tur til Silkeborgs venskabsby Arendal i Norge, hvor man skal besøge Arendal Guttemusikkorps. Til øve-aftenerne er man fra 18:30 til 19:45 delt op små grupper: Trommer 1, 2 og 3, Horn 1, 2 og 3, Fløjter 1, 2 og 3, Tenortromme og Lyre og Tamburmajor. Efter pausen fortsætter nogle af holdene, mens andre har samspil med Lotte.

Sct. Georgsaften spillede Tamburkorpset i en engelsk kirke i North Glostershire i Wales. De var dog ikke fysisk tilstede, men Sejsgruppen havde sendt en Sct. Georgshilsen på bånd til deres venskabsgruppe og båndet startede med Tamburkorpset, der spillede Københavnermarch og båndet sluttede med Jubilæumsmarch. I efterårsferien var man på orkesterstævne i Holbæk, fra Silkeborg mødte man ikke op med et tattoo, men opførte en sketch: ”Soldater-orlov” med can-can i strutskørter og stepdans i militærstøvler.

Tamburkorpset har vokseværk og har fået mange meget unge musikere, så man indfører begrebet reserveforældre, så de mindste har en fast storspejder tilknyttet, som udover nodeterperi også er social ankerperson for de nye tamburer.

1988 – 5 årsjubilæum.

Jubilæet bliver fejret i Lunden og orkesteret spiller. Uniformerede spejdere betaler 5 kr i entré alle andre må af med 10 kr. Den nye gruppeformand bliver Inga-Lise Bitsch. Der dannes en decideret seniorgruppe for at holde lidt bedre fast i de ældste spejdere. Seniorgruppen lægger ud med en hyttetur til 1. Silkeborgs hytte, Åkrogen. Emnerne der skulle tages op var udover socialt samvær: Sølvbryllupsmusik, karneval, natløb, musikkompositør, mimreprojekt. Det er tænkeligt, at det er på denne tur, man beslutter opdelingen af tambur-medlemmerne i de mindste, Doozerne, med Marianne Therkildsen som leder, de mellemste, Fragglerne, med Peter Klausen som leder og seniorerne bliver til Gorgerne, med Lone Bitsch som leder, efter Jim Hensons legendariske TV-serie, Fragglerne, som blev vist i 24 afsnit i DR’s børnetime. Gorgerne tager på kano-tur og man starter traditionen med at orkester og forældre tager en aftensejltur med Hejren på Silkeborgsøerne med tattoo på kajen og koncert på båden. Silkeborg bliver i skarp konkurrence med Hørsholm valgt som værtsby ved orkesterstævnet i 1989 og man starter planlægningen af en ny udlandsrejse i foråret 1989. I efterårsferien er man på orkesterstævne i Nykøbing Falster og 3. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg skænker orkesteret en ny trompet.

1989 bliver et travlt år. Der er orkesterweekend i Tydal syd for Flensburg, Blå Sommer ved Stevning Hus i Sønderjylland og Orkesterstævnet i Silkeborg, foruden at både spejdergrenen og seniorgrenen begynder at deltage i aktiviteter sammen med de andre DDS-grupper i Troldhøj Division. Ledelsen er spændt hårdt for med orkesterstævnet og der er nedsat ikke mindre end 7 udvalg til at varetage alt fra økonomi, lokaler, PR, mad, vagt og aktiviteter. Seniorerne var igen på tur til Åkrogen, denne gang pr. kano! Og årets anden orkesterweekend gik igen til Paradislejren i Virklund. Uniformen består nu af en lyseblå skjorte, en mørkeblå busseronne, en hvid regnjakke, mørkeblå shorts eller nederdel, lyseblåt tørklæde, lyseblå strømper, tørklædering, orkestersnor og mørkeblå baret.

Orkesterstævnet foregik på Nordre og Nørrevang(Sølystskolen) skoler. Der var undervisning på den ene skole og mad og undervisning på den anden skole. Transporten foregik med bybusser, lånt til lejligheden. Mad og forplejning var ved hjælp af civilforsvaret m.fl. Det foregik altid i efterårsferien, fra lørdag til onsdag. Der blev knyttet mange venskaber på tværs af landsdele og orkestre ved disse stævner, og var altid noget man glædede sig til.

Som en speciel ting, var der altid et ”stort tattoo”, hvor alle tamburkorps spillede sammen. Altid en stor oplevelse. I Silkeborg, havde ledelsen endvidere, fået fat i Jens Okking, der kom om ”legede” tamburmajor, mens vi alle spillede til. Desuden blev der tændt ild i, et til lejligheden, opbygget legehus, som brandvæsenet kom og slukkede efterfølgende. Det hele foregik på Søtorvet, med flere hundrede orkester medlemmer, og mange, mange tilskuere.

Ovenpå et udmarvende orkesterstævne har Per og Marianne Therkildsen behov for at trække vejret, og opgaverne bliver fordelt på lidt flere hænder, men aktiviteterne fortsætter med forberedelse af Regatta og ny udlandstur i 1990, denne gang til Holland, men ledelsen er udmattet og Hollandsturen må aflyses. Helle Nystrup bliver for en kort bemærkning den nye orkesterleder og Silkeborg Tamburkorps er for første gang repræsenteret ved årets Nordpolsfærd og seniorernes volleyball turnering. Sidst på året afløses Helle Nystrup som orkesterleder af Helle N. Lauridsen.

Det var blevet populært at få besøg af Tamburkorpset til medlemmernes konfirmationer og alt i alt havde korpset mere end en snes engagementer om året. Gitte Klit blev afløst af Helene Poulsen og Lars Hede som tamburmajorer og Peter Klausen blev orkesterleder og Per Fiig gruppeleder. I 1991 var man på orkesterstævne i Sakskøbing.

I 1992 var man til Orkesterstævne i Haderslev og man laver et lotteri til fordel for orkesteret med sponsorgaver og orkesteret går med musik i spidsen rundt i villakvartererne, mens de nyeste tamburer ringer på dørene for at sælge lodsedler så man kan få finansieret næste års udlandsrejse.

I 1993 fejrer man 10 års jubilæum i Lunden og Marie Tagmos kommer med på tamburmajor-holdet indtil hun tager på Klejtrup Musikefterskole i 1997. 1993 tager orkesteret på udlandstur til Prag med godt 40 tamburere og imponerer en af de lokale spejdergrupper med et tattoo i en park tæt på deres spejderlokaler. Et par dage senere lavede orkesteret tattoo på pladsen ved Tyn-kirken, hvor Tycho Brahe ligger begravet. Foruden sightseeing i Prag blev det til endnu et tattoo i en park på øen Strelecky ostrov i floden Moldau.

I 1994 er årets begivenhed Blå Sommer ved Stevninghus og Fragglerne er under TL Anders Hessels ledelse begyndt at skrive patruljedagbog, hvor man kan læse om Fraggle-turen til Åkrogen, en strabasserende og hårrejsende Nordpolsfærd og hejken på Blå Sommer, som bød på 2 overnatninger i Bivuak og vandring på Gendarmstien, det var hårdt for fløjterne, som ikke plejer at have så meget at bære på. Vores hornblæsere sørgede for at Lejren blev vækket hver morgen og lagt i seng hver aften, ved at der blev blæst hhv. reveille og retræte. Orkesteret led ingen nød, for der var dagligt bud efter dem til fødselsdagsmusik, som hver gang resulterede i flødeboller eller sodavand.

Det er også i 1994, at orkesteret prøver at lave jazz-for-børn workshops i Iskælderdalen under årets Riverboat Jazzfestival, hvilket resulterede i 3 nye melodier til repertoiret. Arrangementet var pænt besøgt, men der var for meget arbejde og for lidt økonomisk udbytte, så det blev ikke gentaget. Så vidt jeg husker var der orkesterstævne i Holstebro, hvor vores tattoo var hentet direkte ud af Spejdersangbogen, og der indgik både teltslagning og lejrbål i de 7 minutter vores tattoo varede. Det krævede lidt øvelse og teknik og beroligelse af en lidt nervøs halbestyrer, der var nervøs for, om vi slog pløkke i hans fine parket eller helt futtede det af!

I 1997 var man på orkesterstævne i Allerød. Derefter skrumpede orkesteret så meget ind, at den sidste gruppeleder, Line Tagmos, valgte at køre resterne af orkesteret i bil til Galten til øve-aftener inden Silkeborg Tamburkorps blev nedlagt helt i 1998 efter 15 år med musik-spejd i Silkeborg.

Jens Aggerbeck-Lauritzen og Anders Hessel

Kontakt os:

Flere nyheder

Ny hjemmeside

Siden vores hjemmeside gik i luften for mere end 5 år siden har trafikken på siden været støt stigende til mere end 100.000 besøg i

Bestyrelsesberetning

2021 er blevet til 2022. Et år er gået. Og hvilket år. Det er positivt, at vi er sluppet af med Coronaen og alle dens

Norlys Vækstpulje

Takket være Nordlys’ Vækstpulje, Spejderlopperne, KFUM-spejderne, Y’s Men Club Alderslyst og en stribe frivillige er Spejdermuseet genopstået som en fugl Phønix af asken. Ganske vist

Spejdere i krig

Med støtte fra Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg er det lykkedes at få trykt en lille bog om Spejderne i Silkeborg før og