KFUM3200U Scrapbog fra 3. Verdens Jamboree i 1929

En af de 1.400 danske deltagere fra Horsens har samlet denne scrapbog fra turen:

Avisudklip fra Arrowe Park 1929 England

A3200

[beskrivelse id=3200]

A43

[beskrivelse id=43]

A839

[beskrivelse id=836]