Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

1907

Robert Baden Powell afholder den allerførste spejderlejr på Brownsea Island i England og starter derefter Spejderbevægelsen d. 24. december, der i løbet af de næste par år vokser til en halv million drenge i England.

1908

D. 25. november kommer den første artikel på dansk om Baden Powell’s drenge i tidsskriftet “Krig og fred” skrevet af Axel Gerfalk: Gerfalks artikel.

1909

Cand. theol. Gunner Engberg sekretær i KFUM holder d. 7. november et foredrag om en halv million stifindere i England. Foredraget udkommer senere som en artikel i bladet “Juleklokken”: Juleklokken.

12 dage senere holder Dr. phil. Oscar Hansen et foredrag på Gl. Hellerup gymnasium om “Scouting”, der fører til oprettelse Danmarks første spejderpatrulje.

1910

6. januar mødes 4 Silkeborg-drenge på vej hjem fra Borgerskolen i købmand Jens Elisa Jensens baggård i Nygade 2. Ejner Schou (f. 1899), Flemming Schjødt (f. 1899), Tage Heft (f. Hansen, f. 1899) og Viggo Sørensen (f. 1898-d. 1928) mener i deres erindringer, at de havde læst en artikel om Spejderbevægelsen i bladet Børnevennen, men det har nu nok været Engbergs artikel i Juleklokken. Drengene beslutter at danne en spejdertrop og får samlet en gruppe på 10 drenge d. 11. januar, der stadig regnes for DDS 1. Silkeborg Trops fødselsdag. Det er dermed verdens ældste stadig fungerende spejdertrop.

Spejderbevægelsen breder sig og selv forfatteren Johannes V. Jensen mener, at fænomenet bør have en kommentar med: J. V. J.’s artikel  

I løbet af året popper der flere spejdertroppe op og Jens Grane samler d. 28. september spejdergrupperne med tilknytning til Indre Mission i KFUM-spejderne.

Det Danske Spejderkorps stiftes d.16. december og KFUM-spejderne indgår som en særskilt division heri. Det kneb lidt med voksen-opsynet i Silkeborg, selvom møderne blev holdt i redaktør Sophus Sørensens billardstue, så officiel anerkendelse kommer først, da Sophus Sørensen overtaler en af hans medarbejdere, Kampmann, til at være tropsfører, det er han indtil september 1914.

1911

Den første danske pigespejderpatrulje dannes 10 oktober 1910 på Frederiksberg, men Pigespejderne i Silkeborg er godt med, og danner allerede i april 1911 deres egen trop under ledelse af lærerinde på Th. Langs Skole, frk. Corfitzen.