DDS/DDP sommerlejre

1916 DDP Landslejr ved Barritskov

A10018

[beskrivelse id=10018]

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/ddp-10018u-oversigt-over-korpslejre/

1917 DDS Molshovedlejren

Korpsturnering og Vandrelejr 10. til 17. August 1917.

1919 Landslejr ved Hindsgavl

Under K. Dalhoff-Larsens ledelse deltager DDS 1. Silkeborg Trop for første gang i en landslejr ved Hindsgavl fra d. 16.-26. juli 1919, det er d. 2. Landslejr. Lejren indbefattede en sejltur til Sønderborg og Dybbøl skanser, der dengang var besat af Tyskland.

1924 2. Verdensjamboree Ermelunden

DDS 1. Silkeborg har spejdere med.

1928 DDS Korpslejr ved Gravenshoved

1929 3. Verdensjamboree ved Birkenhead, England

Børge Jacobsen, DDS 1. Silkeborg deltager.

1933 DDP 1. Silkeborg tropslejr – Samsø

A335

[beskrivelse id=335]

1935 DDS Jubilæumslejr Ermelunden

Børge Jacobsen og Ejnar Wienberg Christiansen deltager. Prisen var hele 24 kroner, som man kunne spare op til i et Lejrmærkehæfte.

1937 4. Verdensjamboree – Voegelenzang, Holland

A485:

[beskrivelse id=485]

1938 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Bornholm rundt

Deltagere: N. H. Klein, Kr. Nielsen, Svend Mouritzen, Gunnar Bladbjerg, Chas. Stecker, Carl Heiberg, Kai Kjær L., Bent Fryland, Boris Kusk, Siegfried Hoffmann, Arne Christiansen, Herbert Busch.

1941 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Saxild Strand

Sammen med Skanderborg trop.

1943 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Hjarbæk Fjord

På Lynderupgaard.

1945 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Endelave

Friluftsrådets lejrplads ved Horsens fjord.

1946 DDS Korpslejr – Ermelundsletten

Ved Klampenborg.

1946 DDP Korpslejr – Brahe Trolleborg

A803 På Fyn.

[beskrivelse id=803]

1947 DDS 1. Silkeborg Ulvelejr på Jegindø

Limfjorden, Blå Bande.

1948 DDP Sct. Georgs Troppen – Åhavevej

Troppen holdt sin første sommerlejr på Åhavevej i Silkeborg for 17 handicappede spejdere, a10014:

[beskrivelse id=10014]

a563:

[beskrivelse id=563]

1949 DDS Jamborette – Kalø

Venskabslejr med 5 nationer.

1950 Åva-Tyr – svensk Landslejr – Stockholm

Fra DDS 1. Silkeborg deltager Herbert Busch og 1. Viborg møder “Långa Lassot” (Thorvald Wermeling), som inspirerer til https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/wp-content/uploads/2017/02/10008-Pionerhajken.pdf “Pionerhajken”.

1950 DDS 1. Silkeborg tropslejr – Sønderjylland rundt

Ved Flensborg fjord, Ejvin Jansen og Torben Hvidtved Larsen,

a837:

[beskrivelse id=837]

1951 DDS Korpslejr – Grenaa

“Grenå-kærren” med gløderne Åva-tyr i Sverrig 1950 tænder lejrens bål.

Silkeborg troppenes stenalderbåd, brændt ud i en egestamme til Stenalderbopladsen.

Fotografi i ramme 18×24 cm: Udhugning af stenalderkano. Den etnografiske lejr, Korpslejren i Grenå 1951.
Egen lå efterfølgende ved 2. Silkeborg Trops hytte i Indelukket.
Benny Nielsen: Den kom ud at sejle. Jeg var på den tid i 3. Silkeborg Trop. Vi skulle være med til at hugge den ud, men blev smidt væk af dem fra 1. Silkeborg. Der var krig imellem troppene dengang. Den episode har jeg aldrig glemt, der var flere tilfælde af møderne mellem troppene, Vi blev aldrig anerkendt af dem fra 1. Silkeborg . Stadig uenighed da jeg blev rover .
Jørgen Fabiansson: Var også med på den lejr. Kan huske vi cyklede ned ad en bakke nær Rønde – lige gennem en bisværm. Halløj med den ege bemærkede jeg dog ikke.

Ejvind Jansen lejrdagbog og udklip.

A319, A783 og A1240

[beskrivelse id=319]
[beskrivelse id=783]
[beskrivelse id=1240]

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/dds-2-silkeborg-paa-grenaalejren-1951/

1951 DDP Korpslejr – Rohden

Anna Bjørns samling.

1951 5. Verdens-jamboree – Bad-Ischl, Østrig

160 danske deltagere. Lejrdagbog af Torben Hvidtved Larsen sammen med Knud Overgaard, Steen Lauritzen, Per Tandrup, samt Ove Rørsted, Viborg, som PF for lejrens patrulje II. Og Herbert Busch’s Lejraviser m.v.

1952 DDS Tropslejr 1. Silkeborg, Thurø

Lejrdagbog med deltagerliste, program og fotos.

A1430

[beskrivelse id=1430]

1953 DDP Hyllestedlejren

A480 Lejravis

[beskrivelse id=480]

1956 DDP Midtjyllands distrikts venskabslejr – Hørhaven, Aarhus

Indbydelse, lejrprogram, Krittevit.

1957 Jubilæums-jamboree – Gillwell Park

Baden-Powells 100 års fødselsdag.

1958 Tropslejr 1. Silkeborg – Arendal, Norge

Norske Agder Kreds jubilæums-lejr, Kviteseid. Lejrdagbog af Kurt Rasmussen og Niels Aage Møller Nielsens lejragenda.

A10009

[beskrivelse id=10009]

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-01337-c-aktivitetskatalog-korpslejr-1989/

[beskrivelse id=1337]

1959 DDS Korpslejr – Ebeltoft

Jubilæumslejr med deltagere fra 12 nationer. Liste over deltagere fra 1. Silkeborg Trop.

A10022

[beskrivelse id=10022]

1960 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Turø v. Langeland

Niels Aage Møller Nielsens og Poul Henning Sejthens lejragenda

1960 DDP 50 års jubilæumslejr – Brahetrolleborg

7 lejre på Fyn, lejravis Syvmilestøvlen.

1961 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Sydslesvig

Kurt Rasmussen

1962 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Endelave

Kurt Rasmussen

1962 DDS Tropslejr 2. Silkeborg – Anholt

Christian Løgager fik mange roser for hans fantastiske knasende sprøde og og lækre frikadeller – så han nænnede ikke at fortælle, at han havde haft tabt farsen ned i ørkensandet!

1963 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Rold Skov

Kurt Rasmussen

1964 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Barrit Skov, Horsens

Kurt Rasmussen

1964 DDP Midtjyllands distriktslejr – Grenaa

12 nationer, lejragenda, lejrdagbog.

1965 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Als Nørreskov

Kurt Rasmussen

1966 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Dragstrup, Mors

Kurt Rasmussen

1967 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Vejstrup, Fyn

Kurt Rasmussen

1967 DDP 1. Silkeborg – Ærø

1967 DDP 2. Silkeborg – Endelave

1968 DDS Tropslejr 1. Silkeborg – Trelde Næs, Fredericia

Kurt Rasmussen

1968 DDP Silkeborgtroppenes lejr, Korpsets lejrplads – Tandrup, Thisted

1969 DDS Korpslejr – Ny Hedeby, Hostrup Sø, Kliplev

I anledning af korpsets 60 års jubilæum.

1970 DDP Korpslejr – Hostrup Sø

Agenda, program, Avisudklip, Lejravis.

1972 DDS Jubilæums-jamborette, Buderupholm, Rold

Lejragenda.

1972 DDP Hyttelejr – Norge

1973 DDS Tropslejr – Langeland

Lejragenda.

1974 DDS Korpslejr – Hvalpsund, Louns, Limfjorden

A1026

[beskrivelse id=1026]

Den første korpslejr efter sammenlægningen af DDP og DDS i 1973. https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-00088-b-aktivitetsbog-hvalpsundlejren-1974/

1975 14. Verdensjamboree – Lillehammer, Norge

Lejragenda, lejrflag, lejravis, luftfoto, udklip.

1980 DDS Korpslejr – Spejd-80, Molbolejren

Lejragenda

1981 DDS Tropslejr – Kingussie, Skotland

Lejragenda.

1981 DDS Tropslejr Sejs Trop – Tydal

Lejrrapport.

1983 DDS Troldhøj divisionslejr – Trevæld, Skive

Lejrrapport.

1984 DDS Korpslejr – Øster-herred, Bornholm

2 patrulje lejrdagbøger

1985 DDS Korpslejr – Blå Sommer, Haderslev

Lejragenda, Lejravisen Sommerfuglen.

A985

[Beskrivelse id=985]

1986 DDS Tropslejr – Læsø

Lejrdagbog fra hike-turen.

1989 DDS Korpslejr Blå Sommer – Hostrup Sø

Lejravis Papegøjen.

A1337

[beskrivelse id=1337]

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-01337-c-aktivitetskatalog-korpslejr-1989/

1990 DDS Sejs Sommerlejr – Nors sø

A10005

[beskrivelse id=10005]

https://www.silkeborgspejdermuseum.dk/billeder/sommerlejre/00563f/dds-10005u-sejs-gruppens-sommerlejr-1990/

1994 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus

Lejravis Spejd på Lejr.

A1507

[beskrivelse id=1507]

1999 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus

2004 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus

2009 DDS Korpslejr Blå Sommer – Stevning Hus