Silkeborg

SPEJDERHISTORISKE FORENING

Spejdere i krig

Med støtte fra Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg er det lykkedes at få trykt en lille bog om Spejderne i Silkeborg før og under 2. Verdenskrig.

Spejdere var dengang børn mellem 8 og 16 år, der selvfølgelig ikke har deltaget i noget organiseret modstandsarbejde. Men deres ledere og roverne var jo også spejdere og rigtigt mange af dem deltog i den organiserede modstandskamp, og mange af deres gamle spejderkammerater blev organiseret via dem. Vi har derfor benyttet os af vores gamle slogan: ‘En gang spejder – altid spejder’ og sammenholdt Frihedsmuseets Modstandsdatabase, diverse litteratur om Silkeborg og Kjellerup 1940-45 med vores egne optegnelser om spejderne fra 1920-45. På den måde har vi identificeret over 80 aktive eller tidligere spejdere i eller fra Silkeborg, fortrinsvist mænd. Listen havde givetvis indeholdt mange flere kvinder, hvis journalister og forfattere havde kikket ligeså nidkært efter kvindernes aktiviteter, der ofte heller ikke var ufarlige. I vores egne beretninger fra dagbøger og referater fra den tid står der selvfølgelig ingenting om illegale aktiviteter, men vi har aflyttet mange timers båndoptagelser med gamle spejdere fra 1930-45.

Medlemmerne kan få bogen udleveret enten til receptionen eller på Bunkerdage på Silkeborg Bad. Andre kan erhverve den for 50 kr. plus evt. porto.

Vi præsenterer bogen ved en reception ved Silkeborg Spejdermuseums ScOutdoor Arkiv, Nybovej 8, tirsdag d. 12. september kl. 16-18.

Silkeborg Spejderhistoriske Forening, formand@silkeborgspejdermuseum.dk, Tlf. 40 36 31 84.

Kontakt os:

Flere nyheder

Bestyrelsesberetning

2021 er blevet til 2022. Et år er gået. Og hvilket år. Det er positivt, at vi er sluppet af med Coronaen og alle dens

Arkivmedarbejder søges: 

Vores mission:  Silkeborg huser verdens ældste fungerende spejdertrop!  Det er også i Silkeborg kunstmalerne Asger Jorn og hans brødre Vagn Ove Jorn og Jørgen Nash

Sandheden om Baden-Powell

ROBERT BADEN-POWELL Påstande og sandhedenDet er et accepteret princip i studiet af historie, at man ikke kan dømme fortidens folk ud fra nutidens standarder. Der

Norlys Vækstpulje

Takket være Nordlys’ Vækstpulje, Spejderlopperne, KFUM-spejderne, Y’s Men Club Alderslyst og en stribe frivillige er Spejdermuseet genopstået som en fugl Phønix af asken. Ganske vist